Om oss

Om oss

Kiropraktorklinikken består i dag av Jan Arve Borge, Eirik Johan Skeie, Andreas Tunset, Øystein Theodor Ødegaard-Olsen og vår resepsjonist Ingun Opkvitne Solstad.

Kiropraktorklinikken holder til i andre etasje i Ulriksdal Helsepark. Vi er en faglig oppdatert klinikk som tilbyr undersøkelse, diagnose og behandling av skader / plager i nerve-, muskel- og skjelettsystemet med hovedfokus på rygg/nakke og diagnostisk ultralyd.

Vi har et nært samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus, hvor klinikken bistår som utredningsklinikk innen skulderlidelser. Her arbeider kiropraktorer, overleger, fysioterapeuter og merkantilt personell fra Haraldsplass sammen.

Vi har også et nært samarbeid med Sjur Braaten som er spesialist innen ryggkirurgi. Videre tilbys tjenester ved ortopedisk poliklinikk tilgjengelig gjennom Ulriksdal Ortopediklinikk.

Ultralyddiagnostikk er et felt som over det siste tiåret har ekspandert stort innen muskel- og skjelettlidelser. Jan Arve Borge, Eirik Johan Skeie og Andreas Tunset ved Kiropraktorklinikken har mastergradsutdannelse innen muskel og skjelett-ultralyd fra Bournemouth University. For mer informasjon se diagnostisk ultralyd.  For mer informasjon se diagnostisk ultralyd.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille en time?

Send oss en melding via kontaktskjema, så kommer vi tilbake til deg – eller ring oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Telefon: 55 32 05 90 

  Jan Arve Borge

  MSc Medisinsk Ultralyd, DC Kiropraktor

  Borge

  Utdannet kiropraktor fra USA ved Palmer College of Chiropractic, 1979. Mastergrad fra Bournemouth University i Diagnostisk Ultralyd, 2012.

  • Medlem Faglig Utvalg Norsk Kiropraktorforening siden 1996, leder av samme utvalg fra 2000 til 2007.
  • Medlem av Norsk Kiropraktorforenings interessegruppe innen ultralyd diagnostikk. Underviser på mastergradsutdannelsen i regi av Norsk Kiropraktorforening og Bournemouth University.

  1997-2002 Prediktor-prosjektet – medlem i en forskergruppe som undersøkte om det finnes faktorer som kan forutsi noe om resultatet ved manipulasjonsbehandling. Prosjektet ble finansiert med støtte fra Norges forskningsråd.

  Fra 2002 – deltager i et forskningsprosjekt hvor en ser på nevrofysiologiske forandringer som følge av manipulasjonsbehandling.

  Eirik Johan Skeie

  MSc Medisinsk Ultralyd, Mchiro Kiropraktor

  Skeie

  Utdannet kiropraktor fra England i 2007 som en del av det første kullet fra Anglo European College of Chiropractic som har gjennomgått det 5-årige masterstudiet Mchiro. Mastergrad i diagnostisk ultralyd fra Bournemouth University, 2012.

  • Medlem av Norsk Kiropraktorforenings turnuskomite – 2007-2008
  • Medlem av Norsk Kiropraktorforenings faglig utvalgs sakkyndighetsutvalg – 2008-2013.
  • Medlem av Norsk Kiropraktorforenings forskningsutvalg – 2009-2011.
  • Medlem av Norsk Kiropraktorforenings interessegruppe innen ultralyddiagnostikk.
  • Underviser på mastergradsutdannelsen i regi av Norsk Kiropraktorforening og Bournemouth University
  • Sakkyndig for Norsk Pasientskade Erstatning (NPE), Pasientskadenemda, og Helsetilsynet
  • Medlem av Norsk Kiropraktorforening

  Andreas Tunset

  MSc Medisinsk Ultralyd, Cand. manu., Kiropraktor

  Tunset

  Utdannet kiropraktor fra Syddansk Universitet i Odense, våren 2014.

  Mastergrad i diagnostisk medisinsk ultralyd fra Bournemouth University, 2018.

  I løpet av studiet deltok Tunset også i et pregraduat forskningsprosjekt som omfatter bruk av MR for å vurdere prolapsforandringer i mellomvirvelskiver i lumbalcolumna over tid. Den første studien kan leses her.

  Aktiv med igangsettelse av Helse i Hardanger, et nyskapende rehabiliteringsprosjekt for pasienter med langvarige ryggplager. Også aktiv med forskningsprosjekt innenfor feltet ultralyd, i samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus.

  Medlem av Norsk Kiropraktorforening

   Øystein Theodor Ødegaard-Olsen

  Lege, Cand. Manu. Kiropraktor

  Medisinsk ansvarlig

  Olsen

  Uteksaminert kiropraktor Syddansk Universitet i Odense, Danmark, 2012.
  Uteksaminert lege fra Syddansk Universitet i Odense, Danmark, 2015.

  Tidligere erfaring:
  Kiropraktor ved Hartvigsen & Hein rygcenter, Odense, Danmark.
  Lege ved Universitetsykehuset i Nord-Norge, jobbet ved Raskere Tilbake Ortopedi med tverrfaglig utredning og behandling av skulder-, albue- , hofte- og kneleddssmerter.
  Allmennlege vikar ved Målselv kommune, midt Troms.

  Publisert artikkel innen smerteforskning i anerkjent tidsskrift. Chiropractic & Manual Therapies

  Medlem av Norsk Legeforening
  Medlem av Norsk Kiropraktorforening

  Ved siden av å være på klinikken jobber Øystein som fastlehe på Fjellsiden Legesenter.

  Forskning

  Prognostic values of physical examination findings in patients with chronic low back pain treated conservatively: a systematic literature review. , Borge JA, Leboeuf-Yde C, og Lothe J, J Manipulative Physiol Ther. 2001 May:24(4):292-5

  The Nordic back pain subpopulation program: demographic and clinical predictors for outcome in patients receiving chiropractic treatment for persistent low back pain. Leboeuf-Yde C, Grønstvedt A, Borge JA, Lothe J, Magnesen E, Nilsson Ø, Røsok G, Stig LC,og Larsen K. J Manipulative Physiol Ther. 2004 Oct:27(8):493-502

  The Nordic back pain subpopulation program: a 1-year prospective multicenter study of outcomes of persistent low-back pain in chiropractic patients. Leboeuf-Yde C, Grønstedt A, Borge JA, Lothe J, Magnesen E, Nilsson Ø, Røsok G, Stig LC, og Larsen K. J Manipulative Physiol Ther 2005 Feb; 28 (2): 90-6.

  A method for quantitative measurement of lumbar intevertebral disc structures: an intra- and inter-rater agreement and reliability study. Tunset A, Kjær P, Samir Chreiteh S, og Secher Jensen T. Chiropr Man Therap 2013 Aug; 16;21(1). doi: 10.1186/2045-709X-21-26.

  Reliability of diagnostic ultrasound in measuring the multifidus muscle. Skeie EJ, Borge JA, Leboeuf-Yde C, Bolton J, og Wedderkopp N. Chiropr Man Therap 2015 Apr; 15;23:15. doi: 10.1186/s12998-015-0059-6.

  Progression of lumbar disc herniations over an eight-year period in a group of adult Danes from the general population – a longitudinal MRI study using quantitative measures. Kjaer P, Tunset A, Boyle E, Jensen TS. BMC musculoskeletal disorders. BioMed Central; 2016;17:26.

  Kommende forskningsprosjekter ved Kiropraktorklinikken

  Kiropraktorklinikken skal sammen med Universitetet i Stavanger og Syddansk Universitet i Danmark starte to forskningsprosjekt utover høsten 2009 og vinteren 2010.

  Et av prosjektene vil undersøke om det er sammenheng mellom pasienter med kroniske lavryggsplager, smertelokalisasjon, trykkømmhet i ryggen og nedsatt kontraktsjon / redusert muskelfylde i lavryggsmuskulaturen.

  Det andre prosjektet vil se på pasienter med kroniske lavryggsmerter som trener ved Kiropraktorklinikken, og hvordan ekstensjonstrening vil påvirke den lavryggsmuskulaturens kontraksjonsevne og muskelfylde samt bruke validierte spørreskjema for å undersøke pasientenes subjektive smertelindring med denne form for terapi.