Diagnostisk ultralyd

Diagnostisk ultralyd

Vi har fokus på å tilby undersøkelser med diagnostisk ultralyd med høy faglig standard. For å oppnå dette har samtlige klinikere som utfører ultralydvurderinger universitetsutdannelse med master i medisinsk ultralyd, samt flere års erfaring i privat og offentlig ultralydpraksis. I tillegg bruker vi premium ultralydutstyr som oppdateres jevnlig.

Ultralyd er et verktøy som i løpet av de siste tiårene har blitt brukt i utstrakt grad innen forskning og klinisk anvendelse. Ultralyd som diagnostisk modalitet brukes på lik linje med f.eks. MR og røntgen, hvor hver enkelt modalitet brukes ved ulike indikasjoner.

Ultralyd kan anvendes diagnostisk på de fleste ledd i kroppen, og er et utmerket verktøy for å bedømme seneskader. Det er også et godt verktøy for å vurdere nerveskader, samt muskelskader. Vi anvender også ultralyd til å vurdere muskelaktivitet i den dype ryggmuskulaturen i forbindelse med diagnose og behandling av ryggsmerter.

En diagnostisk ultralydundersøkelse er rask, smertefri og har per dags dato ingen kjente skadelige sideeffekter. Dette gjør diagnostisk ultralyd til et framtidsrettet verktøy innen nerve-, muskel- og skjelett lidelser.

Henvisning ikke nødvendig.

Skulder

En av de vanligste lidelsene i bevegelsesapparatet er skuldersmerter. En studie av Jens Ivar Brox fra 2003 viser at så mye som 46 % av befolkningen opplever skuldersmerter i løpet av et år. Ryggsmerter, som er en av de hyppigste plager i bevegelsesapparatet, har til sammenligning en årlig forekomst på 53 %.

En stor andel av skulderplager har sin årsak i skader på senestrukturene rundt skulderen (ca. 90 % i følge enkelte studier). Andre årsaker kan være skader på kapsel, og traumatiske bruddskader samt dislokasjoner (skulder ut av ledd).

Diagnostisk ultralyd regnes per dags dato som et av de beste verktøy for å diagnostisere seneskader i skulderen og andre ledd.

Noen av de vanligste skadene som man finner er tendinopati, eller fortykket sene (på folkemunne kalt senebetennelse), rupturer (avrivninger), impingement (smerter ved bevegelse av skulder ut fra kroppen), artrose i ac-leddet (slitasje i leddet mellom kragebenet og skulderbladet) og kalk i skulderen. Det finnes selvsagt flere skader i skulderleddet, men det er viktig med grundig undersøkelse for riktig behandling.

De fleste av de ovennevnte tilstander kan behandles, men det er viktig med riktig diagnose for riktig behandling.

Kne

Smerter i kneleddet er en vanlig plage og kan ha mange ulike årsaker. Igjen er seneskader en hyppig årsak samt traumatiske skader som kan gi skader på menisk og korsbånd. Også innen kneskader er diagnostisk ultralyd et nyttig verktøy som bidrar til riktig diagnose og behandling. Kiropraktoren kan også henvise videre til en utfyllende MR-undersøkelse dersom dette skulle være indikert.

Det er viktig å ta smertesignalene på alvor og få utført en grundig undersøkelse, som kan være avgjørende for en rask tilheling. Hvis man ignorerer smertene kan dette medføre kroniske plager som er vanskeligere å behandle.

Ankel og fot

En stor andel av smertetilstander i leggen, ankelen og foten er forårsaket av overbelastningsskader i senestrukturene samt noen traumatiske leddbåndsskader, som f.eks. overtråkk. En vanlig plage rundt ankelleddet og leggen er akillestendinopati. Dette er en seneskade på akillessenen som kan behandles, men igjen er det viktig å komme raskt til behandling dersom man skal få optimalt utfall av behandlingen.

Som for alle andre tilstander må det understrekes at riktig diagnose er særdeles viktig for å få riktig behandling.

Hofte og lår

«Ekte» hoftesmerter beskrives ofte som lyskesmerter. Det er mange årsaker til smerter i hoften. Dette krever en god klinisk undersøkelse samt en utfyllende billeddiagnostikk undersøkelse. Ultralyddiagnostikk er nyttig for å undersøke hofteleddet, lyskebrokk, seneskader rundt hoften, og rupturer (avrivninger i muskler / sener). Det finnes flere skader enn de som nevnt her og noen trenger også videre utredning med MR eller røntgen.

Kiropraktoren har en unik kompetanse og rettigheter til å henvise videre til MR, røntgen og CT.

Rygg og nakke

Ultralyd er et godt redskap for å dokumentere forandringer i lavryggsmuskulaturen. Dette er noe vi benytter hyppig ved Kiropraktorklinikken. Man kan bedømme kvaliteten på muskulaturen, aktivitet (evne til å kontraktere) samt tverrsnitt.

Det finnes foreløpig få studier på bruk av ultralyd for å dokumentere endringer i nakkemuskulaturen, men det publiseres stadig nye studier innen dette feltet og vi regner med i framtiden å kunne benytte oss av dette også.