Kiropraktikk

Kiropraktikk

Fra 2008 har kiropraktorer I det norske helsevesen vært ansett som primærkontakt innen muskel og skjelett plager. Det betyr at pasienten kan ta direkte kontakt med kiropraktor for undersøkelse utredning og behandling, på lik linje med å oppsøke fastlegen. Kiropraktorer er offentlig autorisert helsepersonell med rett til utskrivning av sykemelding, henvisning til supplerende bilde-diagnostisk undersøkelse som MR og røntgen, samt har henvisningsrett til vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Ryggplager er den vanligste årsaken til at folk søker hjelp hos kiropraktor. Kiropraktorer kan også vurdere og behandle andre tilstander i nerve-, muskel- og skjelettapparatet hvor pasientene har feilfunksjon og smerter.

I tillegg til ryggplager er de vanligste tilstandene kiropraktoren behandler nakkesmerter, hodepine, svimmelhet, skulder- og armsmerter, hoftesmerter samt kne-, ankel- og fotsmerter.

Kiropraktoren ser pasienter i alle aldre, men de fleste pasientene er imidlertid i midten av yrkesaktiv alder. Det er omtrentlig lik kjønnsfordeling blant pasientene.

Muskelskjelettlidelser «plager flest og koster mest» som det heter i en rapport fra Nasjonalt Ryggnettverk. De er hyppigste årsak til legebesøk, sykefravær og uføretrygd. Kostnadene er enorme både for samfunnet og den enkelte, som også rammes av redusert livskvalitet.

I Norge er det omring 800 praktiserende kiropraktorer. Hvert år oppsøker omkring 10% av befolkningen kiropraktor i følge Statistisk sentralbyrås helseundersøkelser. Dette tilsvarer at hele 25% av alle som oppsøker behandling for muskelskjelettlidelser går til kiropraktor. En kan derfor trygt slå fast at kiropraktorene gjør en betydelig innsats og utgjør en stor og viktig del av helsetjenestetilbudet på dette området.

Henvisning ikke nødvendig.

Utdanningen

Kiropraktorutdanningen er normert til fem og et halvt år på universitetsnivå.

Utdanningen kan gjennomføres i mange ulike land, hovedsakelig i de engelsk-språklige verdensdeler. De fleste norske studentene studerer i Danmark, England, USA eller Australia da det foreløpig ikke er en egen norsk utdanning. Kiropraktorutdanningen er mange steder organisert som en egen helsefagutdanning i en universitetsstruktur.

Internasjonale godkjenningsorganer for utdanningsinstitusjonene sørger for en høy standard på utdanningen og norske helsemyndigheter legger disse til grunn for offentlig godkjenning (se liste under utdanning over godkjente studiesteder). Etter fullført anerkjent utdanning må kandidater gjennomføre et års turnustjeneste for å oppnå offentlig godkjenning i Norge.